Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Δελτία τιμών | Οπωρολαχανικά | ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Μέση τιμή οπωρολαχανικών No 27 (7.10.2016-16.10.2016)