Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Γραφείο Τύπου | Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων αφορούντων την Αλιεία

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων αφορούντων την Αλιεία

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και το Τμήμα Αλιείας Αγροτικής Ανάπτυξης Καβάλας, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, υπάρχουν διαθέσιμες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς- δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών τους σχεδίων, στα ακόλουθα μέτρα:

Όλο το Δελτίο Τύπου: