Πρόγραμμα εορτασμού του Μακεδονικού Αγώνα, την Κυριακή 13 Οκτωβρίου

Εκτύπωση

Σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα Εορτασμού του Μακεδονικού αγώνα και παρακαλούμε, να μεριμνήσετε για την συμμετοχή σας καθώς και για την πληρέστερη οργάνωση  στο  πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Untitled-1___2