Αποτελέσματα-Πίνακες Κατάταξης Κοιν/λούς Εργασίας ENKKA

Εκτύπωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ENKKA

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΑΜΚΑ_ΕΝΚΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜ_ΕΝΚΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ_ΕΝΚΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_ENKKA