Αποτελέσματα-Πίνακες Κατάταξης Κοιν/λούς Εργασίας ΠΝΟΗ

Εκτύπωση

ΠΙΝΑΚΑΣ1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΑΜΚΑ_ΠΝΟΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜ_ΠΝΟΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ3. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ_ΠΝΟΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ4. ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ_ΠΝΟΗ