Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Θέσεις Εργασίας

Προκηρύξεις Διαγωνισμών θέσεων εργασίας

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
11 Περίληψη ανακοίνωσης, για την πλήρωση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2013
12 Ανακοίνωση υπ' αριθμ.1 / 2013 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2013
13 Προκήρυξη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 42 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού τριάντα εννέα (39) ατόμων Δευτέρα, 02 Ιούλιος 2012
14 Αποτελέσματα-Πίνακες Κατάταξης Κοιν/λούς Εργασίας ΠΝΟΗ Τετάρτη, 21 Μάρτιος 2012
15 Αποτελέσματα-Πίνακες Κατάταξης Κοιν/λούς Εργασίας ΟΦΘΑΚ Τετάρτη, 21 Μάρτιος 2012
16 Αποτελέσματα-Πίνακες Κατάταξης Κοιν/λούς Εργασίας ENKKA Τετάρτη, 21 Μάρτιος 2012
17 Κοινωφελής Εργασία Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2012
18 Προκήρυξη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων Παρασκευή, 30 Δεκέμβριος 2011
19 Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στα λουτρά Ελευθερών Παρασκευή, 08 Ιούλιος 2011
20 Προκήρυξη πλήρωσης μίας ( 1 ) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Τρίτη, 22 Μάρτιος 2011

Σελίδα 2 από 2