Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Χορήγηση άδειας εγκατ/σης ίδρυσης στην "ΕΓΚΑΤ/ΣΗ ΠΑΡ/ΓΗΣ ΕΔΑΦ/ΚΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ Δ.ΚΑΒΑΛΑΣ

Χορήγηση άδειας εγκατ/σης ίδρυσης στην "ΕΓΚΑΤ/ΣΗ ΠΑΡ/ΓΗΣ ΕΔΑΦ/ΚΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ Δ.ΚΑΒΑΛΑΣ

Εκτύπωση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ», ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΡΗΝΙΔΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ