Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Χορήγηση άδειας εγκατ/σης ίδρυσης στο ελαιοτριβείο με την επωνυμία "ΕΛΑΙΟΥΡΓ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ"

Χορήγηση άδειας εγκατ/σης ίδρυσης στο ελαιοτριβείο με την επωνυμία "ΕΛΑΙΟΥΡΓ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ"

Εκτύπωση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ», ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΑΣΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 1.11.2020

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ