Υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας της μονάδας με την επωνυμία "ΚΡΙΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ" που βρίσκεται στο Δάτο

Εκτύπωση

Υπεύθυνη Δήλωση λειτουργίας της μονάδας αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης με την επωνυμία “ΚΡΙΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ” που βρίσκεται στο Δάτο, του Δήμου Καβάλας, στο Νομό Καβάλας.

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ