Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Χορήγηση άδειας εγκατ/σης ίδρυσης στη μονάδα με την επωνυμία "STEEL PIPE CONSTRUCTION IKE"

Χορήγηση άδειας εγκατ/σης ίδρυσης στη μονάδα με την επωνυμία "STEEL PIPE CONSTRUCTION IKE"

Εκτύπωση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «STEEL PIPE CONSTRUCTION IKE», ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΧΑΛΚΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 01.11.2020

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ