Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Χορήγηση άδειας εγκατάστασης επέκτασης στην επιχείρηση με την επωνυμία "PFIC Ltd"

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης επέκτασης στην επιχείρηση με την επωνυμία "PFIC Ltd"

Εκτύπωση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΤO ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "PFIC Ltd", ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ 8ο ΧΛΜ ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ