Υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας της μονάδας με την επωνυμία "Α.ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε."

Εκτύπωση

Υπεύθυνη Δήλωση λειτουργίας της μονάδας διαλογής, συσκευασίας και ψυκτικών θαλάμων νωπών αγροτικών προϊόντων με την επωνυμία «Α.ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που βρίσκεται στο Μυρτόφυτο, του ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, στο ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ