Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Χορήγηση άδειας εγκατ/σης ίδρυσης στη μονάδα με την επωνυμία "ΥΙΟΙ Α.ΓΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε."

Χορήγηση άδειας εγκατ/σης ίδρυσης στη μονάδα με την επωνυμία "ΥΙΟΙ Α.ΓΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε."

Εκτύπωση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΙΟΙ Α. ΓΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο.Ε.», ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ,
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ