(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ (Ν.4442/2016 όπως τροποπ/κε με τον Ν.4512/2018)

Εκτύπωση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ν. 4442/2016 όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 4512/2018)

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ