Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης

Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης

Τηλέφωνο: 2513-503646
Fax: 2513-503506