Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
131 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 02-05-2019 Τετάρτη, 15 Μάιος 2019
132 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 01-05-2019 Τετάρτη, 15 Μάιος 2019
133 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 30-04-2019 Τρίτη, 30 Απρίλιος 2019
134 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 29-04-2019 Τρίτη, 30 Απρίλιος 2019
135 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 28-04-2019 Τρίτη, 30 Απρίλιος 2019
136 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 27-04-2019 Τρίτη, 30 Απρίλιος 2019
137 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 26-04-2019 Τρίτη, 30 Απρίλιος 2019
138 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 25-04-2019 Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2019
139 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 24-04-2019 Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2019
140 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 23-04-2019 Τρίτη, 23 Απρίλιος 2019

Σελίδα 14 από 17