Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
181 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 03-06-2019 Δευτέρα, 03 Ιούνιος 2019
182 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 02-06-2019 Δευτέρα, 03 Ιούνιος 2019
183 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 01-06-2019 Δευτέρα, 03 Ιούνιος 2019
184 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 31-05-2019 Δευτέρα, 03 Ιούνιος 2019
185 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 30-05-2019 Πέμπτη, 30 Μάιος 2019
186 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 29-05-2019 Τετάρτη, 29 Μάιος 2019
187 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 28-05-2019 Τρίτη, 28 Μάιος 2019
188 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 27-05-2019 Δευτέρα, 27 Μάιος 2019
189 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 26-05-2019 Δευτέρα, 27 Μάιος 2019
190 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 25-05-2019 Δευτέρα, 27 Μάιος 2019

Σελίδα 19 από 24