Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
51 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 25-09-2019 Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2019
52 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 24-09-2019 Τρίτη, 24 Σεπτέμβριος 2019
53 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 23-09-2019 Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2019
54 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 22-09-2019 Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2019
55 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 21-09-2019 Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2019
56 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 20-09-2019 Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2019
57 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 19-09-2019 Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2019
58 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 18-09-2019 Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2019
59 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 17-09-2019 Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2019
60 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 16-09-2019 Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2019

Σελίδα 6 από 22