Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Πληροφορικής | Οικονομικές προσφορές | Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης προμήθειας Εξωτερικών δίσκων

Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης προμήθειας Εξωτερικών δίσκων

Εκτύπωση

Το τμήμα Πληροφορικής της ΠΕ Καβάλας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών, προκειμένου να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες της ΠΕ Καβάλας...

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.