Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Πληροφορικής | Οικονομικές προσφορές | Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης προμήθειας Ηλεκτρονικού υπολογιστή και Πολυμηχανήματος

Ανακοίνωση πρόθεσης ανάθεσης προμήθειας Ηλεκτρονικού υπολογιστή και Πολυμηχανήματος

Εκτύπωση

Το τμήμα Πληροφορικής της ΠΕ Καβάλας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών, προκειμένου να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες της ΠΕ Καβάλας...

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.