Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. | Τηλέφωνα | Γραμματεία - Κατάθεση Δαπανών

Γραμματεία - Κατάθεση Δαπανών

Τηλέφωνο: 2513-503250, 2513-503252
Fax: 2513-503249