Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος Λογιστηρίου

Προϊστάμενος Τμήματος Λογιστηρίου

Τηλέφωνο: 2513-503636