Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. | Τηλέφωνα | Τμήμα Λογιστηρίου & Παροχών

Τμήμα Λογιστηρίου & Παροχών

Τηλέφωνο: 2513-503253
Fax: 2513-503253