Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Ανακοινώσεις | Πρόγραμμα εορτασμού μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου Έτους 2018

Πρόγραμμα εορτασμού μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου Έτους 2018

Εκτύπωση

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα εορτασμού ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου».

ΣΧΕΤ: α. Με τον Νόμο 2193/1994 (ΦΕΚ 32/1994) καθιερώθηκε η 19η Μαΐου, ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου και το Π.Δ.99/1994 (ΦΕΚ 78/Α/1994).

β. Το έγγραφο με αριθμ.Πρωτ.: 13220/20-04-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών.

γ. Το έγγραφο με αριθμ.Πρωτ.:13255/20-04-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας αποστέλλουμε το «Πρόγραμμα εορτασμού ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου» και παρακαλούμε, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας να μεριμνήσετε για την πληρέστερη οργάνωση και συμμετοχή σας.

Για να δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα πατήστε εδώ.

genoktonia_2018_final