Προκήρυξη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων

Εκτύπωση

Προκήρυξη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (για τις Δ/νσεις της Έδρας και
των Περιφερειακών Ενοτήτων ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ-ΡΟΔΟΠΗΣ-ΕΒΡΟΥ)


Για περισσότερες πληροφορίες και να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ