Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Θέσεις Εργασίας | Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στα λουτρά Ελευθερών

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στα λουτρά Ελευθερών

Εκτύπωση

1)   Η Αναπτυξιακή Εταιρία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας (Α.Ε.Ν.Α.Κ.) Α.Ε. η οποία εδρεύει στο Δήμο Καβάλας, Εθν. Αντίστασης 20, ανακοινώνει την πρόθεση της να απασχολήσει δύο (2) Ιατρούς  με σύμβαση ανάθεσης έργου για διάστημα δύο (2) μηνών.

 


Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 65 ετών. 

 

 
2)   Επίσης ανακοινώνει την πρόθεση της να απασχολήσει εποχικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, για τα λουτρά των Ελευθερών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα για διάστημα δυο ( 2 ) μηνών. 


Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων όπως και η διάθεση του πλήρους κειμένου της προκήρυξης   θα γίνεται στα γραφεία της έδρας της Α.Ε.Ν.Α.Κ. Α.Ε.(Εθν. Αντίστασης 20, στο ισόγειο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Γραφείο 635, υπόψη κ. Χ. Σίμου, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ