Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Θέσεις Εργασίας | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 02/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 02/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

                                                                     Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

                Ανακοινώνει
                Tην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα
                 (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και
                 των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Καβάλας, Ξάνθης, Έβρου και συγκεκριμένα του
                 εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

 

 Για να δείτε όλη την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για το παράρτημα 1 πατήστε εδώ

Για το παράρτημα 2  πατήστε εδώ

Για το παράρτημα 3 πατήστε εδώ