ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.      1 / 2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ

Έχοντας υπόψη:

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.