Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Θέσεις Εργασίας

Προκηρύξεις Διαγωνισμών θέσεων εργασίας

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
11 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού χειριστών μηχανημάτων έργου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας Παρασκευή, 09 Οκτώβριος 2015
12 Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Πέμπτη, 30 Ιούλιος 2015
13 Επιλογή Επιστημονικού Συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Τετάρτη, 24 Δεκέμβριος 2014
14 Περίληψη ανακοίνωσης, για την πλήρωση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2013
15 Ανακοίνωση υπ' αριθμ.1 / 2013 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2013
16 Προκήρυξη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 42 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού τριάντα εννέα (39) ατόμων Δευτέρα, 02 Ιούλιος 2012
17 Αποτελέσματα-Πίνακες Κατάταξης Κοιν/λούς Εργασίας ΠΝΟΗ Τετάρτη, 21 Μάρτιος 2012
18 Αποτελέσματα-Πίνακες Κατάταξης Κοιν/λούς Εργασίας ΟΦΘΑΚ Τετάρτη, 21 Μάρτιος 2012
19 Αποτελέσματα-Πίνακες Κατάταξης Κοιν/λούς Εργασίας ENKKA Τετάρτη, 21 Μάρτιος 2012
20 Κοινωφελής Εργασία Τρίτη, 31 Ιανουάριος 2012

Σελίδα 2 από 3