Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια συγγράμματος της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Καβάλας της Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια συγγράμματος της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Καβάλας της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Θέμα     : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας, στο πλαίσιο εγκεκριμένης προμήθειας:

Από τον ειδ. φορέα/κωδικό: 3151.1121.0001 «προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων» του οικ/κού έτους 2019, προϋπολογισμού εκατόν πενήντα (150) ευρώ με το ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ. αριθ. 03/2900/2-8-19 (ΑΔΑ:99τν7λβ-τκ5) ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης , για την προμήθεια ενός συγγράμματος με τίτλο “Travel Medicine” του εκδοτικού οίκου Elsevier, 4η έκδοση (2019) για τις ανάγκες του ιατρείου της Δ/νσης Δημ. Υγεία και Κοιν. Μέριμνας Καβάλας

ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας του υλικού για το σκοπό για τον οποίο ζητείται...

 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...