Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών και εκτυπωτών της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Καβάλας της Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών και εκτυπωτών της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Καβάλας της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Θέμα     : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας, στο πλαίσιο εγκεκριμένης προμήθειας:

Από τον ειδ. φορέα/κωδικό: 3072.0869.0001 του οικ/κού έτους 2019, προϋπολογισμού διακοσίων (200) ευρώ με το ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ. αριθ. 03/2904/2-8-19 (ΑΔΑ: 9ΚΣΒ7ΛΒ-ΙΤΛ) ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης  για την συντήρηση και επισκευή για τα φωτοαντιγραφικά και εκτυπωτικά μηχανήματα XEROX WORKCENTER5638 ,RICHOH MP2000 και HP COLOR LASERJET 2600 της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Καβάλας

ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας του υλικού για το σκοπό για τον οποίο ζητείται...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...