Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια λοιπών υγειονομικών φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Καβάλας της Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια λοιπών υγειονομικών φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Καβάλας της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Θέμα     : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας, στο πλαίσιο εγκεκριμένης προμήθειας:

Από τον ειδ. φορέα/κωδικό: 3151.1219.0001 «προμήθεια λοιπών υγειονομικών φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών» του οικ/κού έτους 2019, προϋπολογισμού εκατόν πενήντα (170) ευρώ με το ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ. αριθ. 03/2901/2-8-19 (ΑΔΑ:ΨΙΤ07ΛΒ-ΞΤΗ) ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης , για την προμήθεια φιάλης παροχής οξυγόνου με μάσκα και ροόμετρο για τις ανάγκες του ιατρείου της Δ/νσης Δημ. Υγεία και Κοιν. Μέριμνας Καβάλας

ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση ...


Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...