Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή εργασίας για επιδιόρθωση φωτοτυπικού για τις ανάγκες της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή εργασίας για επιδιόρθωση φωτοτυπικού για τις ανάγκες της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή εργασίας για επιδιόρθωση  φωτοτυπικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας σύμφωνα με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με αριθμούς πρωτοκόλλου 03/2077/18-6-2019, με αριθμό ΑΔΑ: 61ΨΤ7ΛΒ-ΑΙ6 (για την προμήθεια ανταλλακτικών) και  03/2078/18-6-2019 με αριθμό ΑΔΑ:6ΔΞΘ7ΛΒ-9ΑΘ (για παροχή εργασίας για την επισκευή φωτοτυπικού)  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την προμήθεια ανταλλακτικού (registration unit assy)  μέχρι 211 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και για παροχή εργασίας για την επισκευή φωτοτυπικού μέχρι 75 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η εν λόγω δαπάνη...

Για περισσότερες πληροφοριες κάντε κλίκ εδώ...