Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών-τόνερ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών-τόνερ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Σας γνωρίζουμε, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω ειδών , τόσο για τις υπηρεσίες της όσο και για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και το Κ.Ε.Σ.Υ.:

  1. ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ.

Για το λόγο αυτό θα θέλαμε –εάν ενδιαφέρεστε-να καταθέσετε και τη δική σας οικονομική προσφορά στα προς ζήτηση είδη, στην Δ/νση Διοκητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καβάλας στην γραμματεία της Δ/νσης Διοκητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καβάλας, γραφείο 233 έως τις 19-11-2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η Οικονομική Προσφορά θα αφορά τιμή σε ευρώ με Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος του πίνακα, εφόσον όμως οι προδιαγραφές πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί τα παραγγελμένα είδη ύστερα από τηλεφωνική ή έγγραφη εντολή μέσα σε 24 ώρες από την παραγγελία, χωρίς να έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση κάποιου είδους για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας θα κηρύσσεται έκπτωτος υποχρεούμενος να καλύπτει τη διαφορά των διαφόρων προμηθειών.

Η παράδοση των ανωτέρω ειδών...

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για το αρχείο XLS των ειδών πατήστε εδώ.