Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Τµήµα Πληροφορικής ΠΕ Καβάλας ) στα πλαίσια της εύρυθµης και απρόσκοπτης λειτουργία όλων των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Καβάλας, θα δεχτεί οικονομικές προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιµή για την προµήθεια των παρακάτω ειδών όπως αυτά περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.