Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Τµήµα Πληροφορικής ΠΕ Καβάλας ) στα πλαίσια της εύρυθµης και απρόσκοπτης λειτουργία όλων των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Καβάλας, θα δεχτεί οικονομικές προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιµή για την προµήθεια των παρακάτω ειδών όπως αυτά περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.