Παράδοση των πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας μετά την λήξη της αλωνιστικής περιόδου

Εκτύπωση

Η ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ενημερώνει όλους τους θεριζοαλωνιστές ότι μετά την λήξη της αλωνιστικής περιόδου πρέπει να παραδώσουν στην Δ.Α.Ο.Κ. Καβάλας (γραφείο 412) τις Πινακίδες και Άδειες κυκλοφορίας και τα φύλλα θεώρησής τους για την φετινή αλωνιστική περίοδο των συνοδευτικών αγροτικών μηχανημάτων:

α) Ογκομέτρησης σιτηρών και

β) μεταφοράς σιτηρών Χύδην

Υπενθυμίζεται ότι μη συμμόρφωση στην ανωτέρω υποχρέωση τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων και Οριστική διαγραφή του συγκεκριμένου μηχανήματος από το αρχείο των αγροτικών μηχανημάτων καθώς και την μείωση του αριθμού των συνοδευτικών της αλωνιστικής μηχανής με την οποία είναι συνδεδεμένο το μηχάνημα ή τα μηχανήματα κατά τον αριθμό των διαγραφών.

Η παραλαβή των Πινακίδων και Αδειών κυκλοφορίας με το νέο φύλλο θεώρησης γίνεται στην αρχή κάθε αλωνιστικής περιόδου κατόπιν σχετικής αίτησης εφόσον το μηχάνημα ελεγχθεί και βρεθεί κατάλληλο από την Δ.Α.Ο.Κ. Καβάλας.