Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής

Προϊστάμενος Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής

Τηλέφωνο: 2513-503637