Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Φυτοπροστασία - Φυτοϋγειονομικός έλεγχος νωπών και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων - Χορήγηση αδειών εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων - Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών - Επενδύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Φυτοπροστασία - Φυτοϋγειονομικός έλεγχος νωπών και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων - Χορήγηση αδειών εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων - Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών - Επενδύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Τηλέφωνο: 2513-503432