Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Τμήμα υγείας ζώων - Πρόγραμμα μελιταίου αιγοπροβάτων - Κ.Α.Φ.Ε. - Εξαγωγές ζώντων ζώων - TRACES - Εξυπηρέτηση αγροτικού κτηνιατρείου Θάσου & Ελευθερούπολης

Τμήμα υγείας ζώων - Πρόγραμμα μελιταίου αιγοπροβάτων - Κ.Α.Φ.Ε. - Εξαγωγές ζώντων ζώων - TRACES - Εξυπηρέτηση αγροτικού κτηνιατρείου Θάσου & Ελευθερούπολης

Τηλέφωνο: 2513-503415