Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Γραμματειακή Υποστήριξη - Πρωτόκολλο

Γραμματειακή Υποστήριξη - Πρωτόκολλο

Τηλέφωνο: 2513-503459
Fax: 2510-291472