Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος Αλιείας

Προϊστάμενος Τμήματος Αλιείας

Τηλέφωνο: 2513-503418