Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Αλιεία - Υδατοκαλλιέργειες

Αλιεία - Υδατοκαλλιέργειες

Τηλέφωνο: 2513-503418, 2513-503419