Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Ποιοτικός έλεγχος νωπών και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων (Τακτικός Ποιοτικός Ελεγκτής) - Τήρηση του μητρώου εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) - Χορήγηση βεβαιώσεων καταλληλότητας επιχειρήσεων - Πρόγραμμα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.

Ποιοτικός έλεγχος νωπών και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων (Τακτικός Ποιοτικός Ελεγκτής) - Τήρηση του μητρώου εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) - Χορήγηση βεβαιώσεων καταλληλότητας επιχειρήσεων - Πρόγραμμα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.

Τηλέφωνο: 2513-503414