Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Οικονομικά Θέματα

Οικονομικά Θέματα

Τηλέφωνο: 2513-503464