Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Οικονομικά και Διοικητικά θέματα - Υπόλογος δημοσίων επενδύσεων αγροτικού τομέα

Οικονομικά και Διοικητικά θέματα - Υπόλογος δημοσίων επενδύσεων αγροτικού τομέα

Τηλέφωνο: 2513-503421