Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Επιτροπή άρθου 22 του Ν.674/77 (Αφορά κυρωμένους αναδασμούς)

Επιτροπή άρθου 22 του Ν.674/77 (Αφορά κυρωμένους αναδασμούς)

Τηλέφωνο: 2513-503570, 2513-503641, 2513-503587