Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Βεβαιώσεις τιμήματος

Βεβαιώσεις τιμήματος

Τηλέφωνο: 2513-503570, 2513-503641