Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Πληροφορίες για τεχνικά στοιχεία ( Τοπογραφικά διαγράμματα - Διαγράμματα μεταβολών κλπ.)

Πληροφορίες για τεχνικά στοιχεία ( Τοπογραφικά διαγράμματα - Διαγράμματα μεταβολών κλπ.)

Τηλέφωνο: 2513-503577