Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Τηλέφωνα | Σχέδια βελτίωσης

Σχέδια βελτίωσης

Τηλέφωνο: 2513-503410, 2513-503433, 2513-503434